Pomoć pri kupovini karte. Pozovi: +38 (093) 170-46-86
Datum povratka
Sakrijte mapu

УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг між Перевізником та фізичною особою, що замовляє та оплачує послуги, надалі Замовник, з другого боку, відповідно до статей 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України, уклали дану Угоду про наступне:

1. Визначення

 1. Агент (Субагент) – Товариство з обмеженою відповідальністю (ТЕРОПЛАН), яке відповідно до договору з Перевізником (Агентом) надає агентські послуги (субагентські послуги) з реалізації послуг з перевезення Пасажира автомобільним транспортом. Тероплан у цій угоді може виступати Субагентом у відносинах з Перевізником та його Агентом, тому найменування «Агент» включає в себе поняття «Субагент», а поняття «агентські послуги» та «агентська винагорода» включають поняття «субагентські послуги» та «субагентська винагорода» відповідно.

 2. Аварія - незапланований перерив у роботі Системи TEROPLAN КВИТКИ в результаті збою зв'язку або серверів, які підтримують систему або інших факторів, які не залежать від Агента.

 3. Квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право Пасажиру на одержання транспортних послуг та надається Пасажиру Перевізником до початку здійснення перевезення;

 4. Код підтвердження - послідовність алфавітно-цифрових символів, що містяться в Електронному квитку, що дозволяє перевірити право Пасажира на отримання Квитка та отримання відповідної послуги з перевезення.

 5. Користувач – особа, яка має намір отримати послугу з перевезення.

 6. Пасажир - особа, якій Перевізником надається послуга з перевезення автомобільним транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

 7. Електронний квиток - документ з індивідуальною системою ідентифікації особи, у тому числі в електронно-цифровій формі, який характеризує, однозначно описує і підтверджує права Пасажира на отримання від Перевізника Квитка та отримання відповідної послуги з перевезення, та обмінюється на Квиток Перевізником. Електронним квитком вважається також відповідне відтворення у паперовому вигляді, відтворення у мобільному пристрої як візуальне зображення. Електронний квиток містить умови перевезення Пасажира, підтверджує згоду Пасажира з Правилами та умовами оформлення послуг з перевезення за допомогою Системи TEROPLAN КВИТКИ, Угодою публічної оферти.

 8. Послуга з перевезення (транспортна послуга) - послуга, що надається Перевізником з перевезення Пасажира та його багажу автомобільним транспортом у порядку, визначеному законодавством України;

 9. Сайт — інформаційні ресурси, що використовуються Агентом в мережі інтернет;

 10. Система TEROPLAN КВИТКИ - електронна система презентації даних і реалізацію послуг з перевезення.

 11. Спеціалізований мобільний додаток - комп'ютерна програма, створена Агентом що діє на мобільному пристрої, виправлені або модифіковані версії, оновлення, додатки або копії Спеціалізованого мобільного додатку (Оновлення), якщо такі є.

 12. Телекомунікаційні канали - канали представлення даних, використовуючи які Користувач переглядає дані та має можливість висловити бажання придбати послугу з перевезення та здійснює її придбання за допомогою комп'ютерного обладнання або по телефону. Такими каналами є представлення даних: а) в мережі Інтернет з використанням настільних комп'ютерів, ноутбуків та інших пристроїв, які мають доступ до мережі Інтернет; б) по телефону за допомогою голосу або тексту; с) будь-яка інша реалізація послуги, внаслідок якої Електронний квиток доставляється Пасажиру в електронному вигляді ( за допомогою мобільного додатку або у вигляді текстового повідомлення, або файлу, або якщо сам Пасажир друкує Електронний квиток, використовуючи пристрій для друку).

 13. Угода публічної оферти – укладена відповідно до законодавства угода між Перевізником та Пасажиром, який опубліковується Агентом в Системі TEROPLAN КВИТКИ.

2. Предмет угоди

 1. На підставі цієї Угоди, Перевізник зобов’язується надати послуги з перевезення, попередньо сплачені Замовником Агенту, а Замовник зобов’язується попередньо оплатити послуги з перевезення в порядку та на умовах, що визначені цією Угодою.

3. Загальні положення

 1. Дана Угода носить характер публічної оферти відповідно до Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 2. У відповідності зі положеннями Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти, погодженням з її умовами без виключення та доповнення, ознайомленням як з повним текстом цієї Угоди так й зі всіма додатками до неї – акцептом оферти – вважається здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг з перевезення та одержання Агентом відповідної оплати.

 3. Термін акцепту цієї публічної оферти не обмежений.

4. Права та обов'язки Сторін

 1. Перевізник зобов’язується:

  1. надати відповідну Послугу з перевезення Пасажира, якому Агентом оформлено Електронний квиток, та який оплатив Послугу з перевезення, у тому числі і через банківські платіжні термінали;

  2. надавати послуги з перевезення Пасажирів відповідно до вимог законодавства України;

  3. зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

  4. обміняти Електронний квиток на Квиток перед початком надання послуги з перевезення;

  5. здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

 2. Перевізник має право:

  • змінювати умови переоформлення або повернення коштів за невикористане перевезення, заздалегідь забезпечити розміщення інформації в Системі TEROPLAN КВИТКИ.

 3. Замовник зобов’язується:

  • надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення.

 4. Замовник має право:

  • вимагати консультацій з питань, що виникають з приводу користування послугами;

  • вимагати підтримання конфіденційності інформації, яка надається при попередній оплаті.

 5. Агент має право:

  • призупиняти надання послуг у зв'язку із проведенням необхідних технічних та профілактичних робіт на Сайті;

 6. Агент зобов'язується:

  • надавати агентські послуги з реалізації послуг з перевезень, передбачені умовами цієї Угоди через Систему TEROPLAN КВИТКИ через Інтернет або мобільний додаток, які знаходяться за посиланням https://www.teroplan.ua.

  • надати можливість оплати послуги шляхом укладання відповідних угод Інтернет-еквайринга з банками та іншими платіжними системами виходячи з наявних технічних можливостей;

  • надавати консультації з питань, що виникають у Замовника з приводу користування послугою;

  • повідомляти Користувача на Сайті про всі технічні та профілактичні роботи, що призводять до призупинення надання послуги.

5. Умови та порядок оплати

 1. Замовник сплачує послуги з перевезення шляхом 100% попередньої оплати на розрахунковий рахунок Агента через мережу Інтернет за допомогою платіжних систем (VISA, MasterCard, WEB-money), доступ до яких забезпечено з Телекомунікаційних каналів згідно з правилами цих платіжних систем. Замовник також сплачує сервісний збір за користування Системою TEROPLAN КВИТКИ, розмір якого встановлюється Агентом.

 2. Послуга з перевезення вважається такою, що сплачена з моменту отримання Агентом підтвердження відповідної платіжної системи про успішне списання вартості послуги з банківської платіжної картки та/або рахунку Замовника. Фактом отримання оплати послуги є зарахування вартості послуги на рахунок Агента.

 3. Фактом підтвердження надання послуги за користування Системою TEROPLAN КВИТКИ є отримання Агентом оплати сервісного збору.

 4. У разі відмови від Квитка та повернення оплати за Квитки, вартість Квитка повертається в місці видачі Квитка та згідно Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2007 р. №1184, та з урахуванням стягнень за повернення проїзних (перевізних) документів.

 5. Оператором он-лайн платежів визначається ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Замовник самостійно сплачує можливі плати банківським установам за здійснення он-лайн платежів у зв’язку з цією Угодою.

 6. Електронний квиток обмінюється на квиток в салоні автобуса у представника Перевізника (водія, стюарда), у квиткових касах Перевізника. Особа, що обмінює Електронний квиток на Квиток, зобов’язана пред’явити представнику Перевізника в салоні автобуса чи касиру квиткової каси Перевізника Електронний квиток пасажира та документ, який посвідчує її особу.

6. Строк надання послуги

Термін надання послуги встановлений у Електронному квитку. Факт закінчення надання послуги - прибуття автобуса в кінцевий пункт, вказаний в Електронному квитку.

7. Відповідальність Сторін

 1. Перевізник несе відповідальність за надання послуги з перевезення Замовнику чи третім особам, вказаним Замовником.

 2. Перевізник несе відповідальності за затримку та/або відміну, та /або перенесення своїх рейсів на умовах, вказаних у Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997.

 3. Перевізник несе відповідальність за рівень обслуговування на своїх рейсах.

 4. Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при оформленні замовлення.

8. Врегулювання спорів

 1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.

 2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсом. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

 3. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягнути згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.

9. Заключні положення

 1. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

 2. Замовник зобов’язується надати згоду на обробку персональних даних та згоду з Правилами та умовами оформлення послуг з перевезення за допомогою Системи TEROPLAN КВИТКИ. Згода на обробку персональних даних та Правила та умови оформлення послуг з перевезення за допомогою Системи TEROPLAN КВИТКИ є додатками до цього Договору.

 3. Перевізник гарантує конфіденційність отриманої інформації, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

 4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Угоди відповідно до її умов.

Додаток 1 до Угоди публічної оферти

Згода на обробку персональних даних

 1. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», даним пунктом Замовник дає згоду Субагенту, Агенту та Перевізнику на збір, обробку, передачу, використання, зберігання, обробку на передачу третім особам своїх персональних даних з метою: оформлення послуги з перевезення, оформлення Електронного квитка, проїзних документів, ведення податкової та бухгалтерської звітності, проведення звірки з контрагентами, обслуговування діяльності тощо та інших цілей та завдань, що випливають з цієї Угоди.

 2. Замовник надає згоду на збір, обробку, передачу, використання, зберігання та обробку персональних даних без обмеження терміну дії, до тих пір поки він не звернеться з вимогою щодо припинення обробки своїх персональних даних та/або їх знищення чи інших підстав відповідно до вимог законодавства.

 3. Збір персональних даних та їх обробка здійснюється за допомогою технічних можливостей Субагента та Агента.

 4. Терміни «Субагент, Агент» включають в себе також його афілійованих осіб чи компаній групи, а також представників, керівників, Субагента, Агента, співробітників чи партнерів, які можуть отримати доступ до персональних даних внаслідок виконання Угоди чи діяльності Субагента, Агента.

 5. Якщо Замовник здійснює оплату відповідно до цієї Угоди у від імені чи в інтересах третіх осіб, інформація, яку він надає про них, також збирається, обробляється, передається, використовується, зберігається на тих же умовах, на яких обробляються ваші персональні дані. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, Замовник підтверджує, що така третя особа ознайомлена з цим документом, розуміє наслідки та надає свою безумовну і повну згоду на збір, обробку, передачу, використання, зберігання, обробку на передачу третім особам.

 6. Субагент, Агент можуть збирати та отримувати додаткові дані та інформацію про Користувача з метою налаштування зручності у роботі з Системою TEROPLAN КВИТКИ та пропозицій для Користувачів, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.

 7. Субагент та Агент вживатимуть всіх заходів, необхідних для збереження персональних даних, їх конфіденційності та безпеки, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення. Враховуючи особливості та загрози у інформаційному просторі, Субагент та Агент не можуть гарантувати абсолютного захисту персональних даних, але зробить все можливе, щоб персональні дані були максимально захищені.

 8. Замовник, як володілець персональних даних, має права, визначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Відмітка про згоду

Додаток 2 до Угоди публічної оферти

Правила та умови оформлення послуг з перевезення за допомогою Системи TEROPLAN КВИТКИ

1. Загальні положення

 1. Дані Плавила далі визначаються як «Правила». У цих Правилах будь-яке визначення стосовно Системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ застосовується до оформлення послуг з перевезення через Інтернет. Терміни, що не визначені в Угоді публічної оферти, у цих Правилах застосовуються у наступному значенні:

  1. Он-лайн платіж - оплата суми, яка здійснюється використовуючи:

   1. платіжну картку, особисту або таку, що належить юридичній особі, від імені якої укладено договір про перевезення (крім анонімних корпоративних карток); або

   2. он-лайн банківський переказ,

   3. інші способи оплати, що підтримуються Системою ТЕРОПЛАН КВИТКИ. Стандарти карт та он-лайн перекази, що підтримуються зазначені на www.teroplan.ua;

  2. Банківський рахунок ТЕРОПЛАН - банківський рахунок, що належить ТЕРОПЛАН, на який Замовник перераховує кошти, що можуть бути використані для покриття майбутніх платежів, здійснених з рахунку Скарбничка Тероплан.

  3. Рахунок Скарбничка Тероплан - Інтернет-рахунок Замовника в системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ, що дозволяє оформлювати Електронні квитки. В обліковому записі "Скарбничка" ТЕРОПЛАН міститься цифровий запис переданих та невикористаних коштів Замовника на банківській рахунок ТЕРОПЛАН.

  4. Доступні кошти - кошти, перераховані Замовником на Банківський рахунок ТЕРОПЛАН, які не були використані для оформлення послуги з перевезення.

  5. Кошти Скарбнички - сума грошових коштів, що не перевищує 15000 грн. (п'ятнадцять тисяч) гривень, перерахована Замовником в гривнях на Банківський рахунок ТЕРОПЛАН, для покриття майбутніх оформлень послуг з перевезення, здійснених з рахунку коштів Скарбнички ТЕРОПЛАН.

  6. Вартість проїзду - ціна на перевезення однієї або кількох осіб, визначена Перевізником для відповідного маршруту.

 2. Умовами використання Системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ є:

  • погодження з Правилами, що також є декларацією про наміри та створює зобов'язання між Користувачем (Пасажиром), Агентом та Перевізником;

  • відповідність наступним технічним вимогам:

   1. доступ до Інтернету;

   2. встановлення в системі браузера Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera або Safari, що випускається виробником не пізніше ніж 2 (два) роки до дати оформлення Електронного квитка або сумісного браузера;

   3. увімкнення JavaScript в браузері;

   4. підключення принтера до системи, можливість друку в форматі формату A4 з портретною орієнтацією з роздільною здатністю не менше 300 dpi або, якщо ці Електронні квитки оформлюються у вигляді текстових повідомлень, надання номера мобільного телефону, на який Електронний квиток має бути доставлений у формі текстового повідомлення.

 3. Якщо Користувач не погоджується з цими Правилами та/або не відповідає технічним вимогам, подальше використання Системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ неможливе.

 4. Правила стосуються оформлення Електронних квитків та бронювання місць у транспортних засобах Перевізників, що мають відповідні договірні відносини з ТЕРОПЛАН.

 5. Правила визначають:

  • Умови використання Системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ;

  • Правила для:

   1. оформлення Електронного квитка та бронювання місця у автотранспортному засобі, що використовується для відповідного виду перевезення;

   2. укладання договору перевезення;

   3. зміни договору перевезення;

   4. відшкодування за невикористані Електронні квитки, подання та обробка пропозицій;

   5. виставлення рахунків-актів;

   6. права та обов'язки Користувача, ТЕРОПЛАН та Перевізника

 6. Положення про тарифи на перевезення пасажирів та ціни на Квитки визначаються Перевізниками.

2. Правила використання Системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ

 1. Замовник, який має намір використовувати систему ТЕРОПЛАН КВИТКИ спочатку, має:

  1. Зареєструватись в системі та заповнити реєстраційну форму:

   • Ім'я користувача та пароль

   • Особисті дані, а саме:

    • ім'я та прізвище, поштова адреса,

    • e-mail;

    • тип та номер документа, що посвідчує особу, якщо це вимагається перевізником;

    • у випадку виставлення рахунку-акту на компанію, ім'я та адресу компанії та номер реєстрації як платника податку,

    • якщо Електронний квиток надається у вигляді текстового повідомлення, номер мобільного телефону, на який квиток повинен бути доставлений,

    • номер мобільного телефону, що використовуватиметься у випадку надзвичайних подій, таких як поломка автобусу або надання необхідних особистих даних кожен раз перед оформленням Електронного квитка.

  2. Прийняти Правила та угоду публічної оферти.

  3. Надати згоду на обробку персональних даних.

 2. Для оформлення Електронного квитка Замовник повинен кожного разу входити до системи, ввівши ім'я користувача та пароль, або надати необхідні особисті дані та:

  1. прийняти Правила та угоду публічної оферти.;

  2. надати згоду на обробку персональних даних.

3. Оформлення Електронного квитка та вибір місця

 1. У системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ, використовуючи www.teroplan.ua, Користувач може оформити квиток щодня 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Виняток становить момент, коли на Сайті проводяться роботи з технічного обслуговування. Час, протягом якого Користувач може оформити Електронний квиток на дану поїздку, визначається Перевізником.

 2. Оформлення Електронного квитка складається з визначення, зокрема:

  1. маршруту (місце виїзду, місце прибуття);

  2. дати від'їзду,

  3. часу від'їзду;

  4. визначення кількості осіб за кожним доступним тарифом та / або право на знижку ("кількість людей за пільговим тарифом"),

  5. заповнення ім'я та прізвища, а також, якщо це вимагається Перевізником, номера паспорту, посвідчення особи та ін.

4. Укладання договору

 1. Укладання договору здійснюється шляхом здійснення онлайн платежів (після підтвердження платежу) та ТЕРОПЛАН - за допомогою системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ - створення Електронних квитків, доступних для друку, або Електронних квитків, що постачаються у формі текстового повідомлення.

 2. Оператором онлайн платежів – є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПриватБанк".

 3. Інтернет-платежі можуть здійснюватися Замовником.

 4. Підтвердженням укладення договору є надання особистого Електронного квитка для друку на папері формату А-4 в портретній орієнтації або отримання Замовником спеціального коду квитка у формі текстового повідомлення на мобільний телефон. Замовник несе відповідальність за читабельність роздрукованого квитка та за зберігання текстового повідомлення з кодом квитка на своєму мобільному телефоні.

 5. Електронний квиток, роздрукований Замовником або доставлений у формі текстового повідомлення, повинен містити таку інформацію:

  1. ім'я та прізвище, а також, якщо це вимагається перевізником, номер паспорта особи,

  2. код підтвердження,

5. Вибір та оформлення Електронного квитка через рахунок Скарбничка ТЕРОПЛАН

 1. Один із доступних методів онлайн-платежів, що пропонується ТЕРОПЛАН, - Скарбничка Тероплан.

 2. Замовник, сплачуючи певну суму коштів на Банківський рахунок ТЕРОПЛАН, з метою майбутнього користування ними для оформлення послуги з перевезення, отримує доступ до Скарбнички Тероплан.

 3. Рахунок Скарбничка Тероплан дозволяє оформити послугу з перевезення, використовуючи кошти, попередньо перераховані Замовником на Банківський рахунок Тероплан.

 4. На рахунку Скарбничка ТЕРОПЛАН міститься цифровий запис, відповідний коштам, переказаним Замовником та наявних коштів.

 5. Замовник може оформити послугу з перевезення, підтверджуючи вибір відповідного варіанта в діалоговому вікні рахунку Скарбничка ТЕРОПЛАН, за умови, що Замовник має доступні кошти.

 6. Договір на оформлення послуги з перевезення укладається під час вибору варіанту «Я підтверджую покупку» в діалоговому вікні рахунку Скарбничка ТЕРОПЛАН.

 7. Замовник може в будь-який час заявити про намір повернення Наявних коштів. Зняті Наявні кошти будуть перераховані на зазначений банківський рахунок Замовника протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання замовлення на повернення.

6. Зміна Договору

 1. Зміна даних, наданих при оформленні послуги з перевезення, може здійснюватися тільки співробітниками ТЕРОПЛАН, які беруть участь у обробці змін даних, пов'язаних з даним договором.

 2. Можливі зміни - це лише дані, введені помилково, тобто помилки в іменах Пасажирів, помилки в даних документа, що посвідчує особу Пасажирів, тощо.

 3. Бажання змінити дані оформлюється шляхом заповненням відповідної форми, після входу на відповідний аккаунт в системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ.

 4. Внесення змін до даних Електронного квитка, а саме: дати від'їзду, місця призначення або класу транспортних засобів ("Перезамовлення") повинна відповідати наступним положенням.

 5. Перезамовлення Електронного квитка можливе до закриття списку бронювання, якщо є доступні місця для вибраної дати і за таку ж само Вартість проїзду.

 6. Якщо Перезамовлення має іншу Вартість проїзду, Замовник має право на відшкодування різниці коштів відповідно

7. Розірвання Договору

 1. Правила розірвання договору, укладеного з використанням системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ, визначаються Перевізником, тоді як Замовник може вийти з договору перевезення до закінчення списку бронювання для даної поїздки або після закриття списку броні для даної поїздки. Момент закриття списку бронювання визначається перевізником для кожної поїздки окремо.

 2. Розірвання договору до закриття списку бронювання для даної поїздки відбувається відповідно до наступних правил:

  • бажання відмовитися від договору виражається Замовником шляхом входу на свій аккаунт в системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ та заповнення відповідної форми. Умови, за яких Замовник може розірвати договір, буде представлений Замовнику перед кожним розірванням договору.

  • відшкодування суми, зазначеної перевізником, здійснюється відділом з повернення коштів ТЕРОПЛАН

  • кошти повертаються Замовнику протягом 14 робочих днів з дати подання запиту про розірвання договору.

 3. Розірвання договору після закриття списку бронювання для даної поїздки відбувається відповідно до наступних правил:

  • бажання розірвати договір оформлюється Замовником заповненням форми, разом із Заявою про Невикористане перевезення, яка є додатком до цих правил, і відправленням заповненої, роздрукованої та підписаної форми разом із Заявою про Невикористане перевезення на адресу: 02218, м. Київ, вул. Райдужна 19, кв. 70.

  • повернення коштів здійснюватиметься протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання правильно заповненої форми разом з Заявою про Невикористане перевезення відділом з повернення коштів ТЕРОПЛАН.

 4. Підтвердженням повернення коштів у зв'язку з розірванням договору або Перезамовленням квитка є Талон про повернення, форма якого є додатком до цих Правил.

 5. Повернення коштів здійснюється на рахунок, з якого було здійснено оплату.

 6. У разі розірвання договору сервісний збір не повертається.

8. Виставлення рахунків-актів(для юридичних осіб)

 1. Електронний квиток - не є рахунком-актом.

 2. ТЕРОПЛАН виставляє рахунок-акт автоматично під час кожного оформлення Електронного квитка Замовником.

 3. Дані, необхідні для оформлення рахунків-актів, приймаються автоматично через форму, яку заповнює Замовник у момент реєстрації у Системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ.

 4. Рахунки-акти надсилаються електронною поштою на адресу, що вказується Замовником. Рахунок-акт є дійсним без підписів одержувача та емітента. Для архівації потрібно надрукувати рахунок-акт. Оплата послуг згідно рахунку – акту є підтвердженням факту надання та прийняття послуг.

9. Права та обов'язки

 1. Замовник має право:

  • доступу до своїх особистих даних та їх оновлення;

  • представлення даних за допомогою відповідних форм, доступних після входу в систему ТЕРОПЛАН КВИТКИ;

  • доступу до договорів, укладених з використанням системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ;

 2. Замовник зобов’язаний:

  • ввести реальні, повні та актуальні дані під час реєстрації в системі ТЕРОПЛАН КВИТКИ. У випадку неінформування ТЕРОПЛАН про зміну адреси електронної пошти або у випадку надання невірної адреси електронної пошти, а також у випадку, якщо електронний рахунок-акт чи Електронний квиток не може бути доставлений з інших причин, ТЕРОПЛАН не несе відповідальності. У такому випадку Замовник може отримати електронний рахунок-акт або Електронний квиток після повідомлення про це в письмовій формі та надання правильної електронної адреси.

  • прийняти Правила, в тому числі, у випадку оформлення Електронного квитка для Пасажира, який не є Замовником:

  • вказувати при бронюванні Електронного квитка та місця: ім'я та прізвище, а також, якщо це вимагається Перевізником, дані посвідчення особи пасажира,

  • знайомити Пасажира (не Замовника) з положеннями Правил;

  • використовувати Систему ТЕРОПЛАН КВИТКИ відповідно до законодавства України та положень цих Правил;

  • роздрукувати Електронний квиток розбірливо у форматі А4 - в портретній орієнтації - і зберегти його для перевірки або зберегти Електронний квиток, що доставляється текстовим повідомленням для перевірки;

  • не передавати права, що випливають з договору, третім особам, крім права розпоряджатися квитком особі, дані якої надруковані на цьому квитку;

 3. Пасажир зобов'язаний пред'явити особам Перевізника, які здійснюють оформлення та квитків, до перевірки наступні документи:

  • дійсний Електронний квиток, розбірливо надрукований або збережений у вигляді текстового повідомлення, який відповідає умовам, зазначеним у Правилах;

  • документ, що посвідчує особу, реквізити якого були включені в Електронний квиток, якщо цього вимагає Перевізник;

  • дійсний документ, що підтверджує право на знижку - якщо використовується Електронний квиток зі знижкою.

  випадку невідповідності вищезазначеним вимогам Пасажир розглядається контролером, як пасажир без дійсного права поїздку.

 4. Приймаючи Правила, Замовник заявляє, що:

  • усі дані, надані ним при користуванні Системою ТЕРОПЛАН КВИТКИ, - включаючи назву та номер документа, що посвідчує особу Пасажира, - є правдивими та правильними, наскільки це йому відомо;

  • пасажир, для якого було оформлено Електронний квиток, знайомий із положеннями Правил;

  • має можливість укладати договір відповідно до положень законодавства України.

10. Служба скарг та гаряча лінія, що надається ТЕРОПЛАН.

 1. У ТЕРОПЛАН працює відділ скарг з питань, пов'язаних із системою ТЕРОПЛАН КВИТКИ.

 2. Для подання скарги Замовник повинен відправити його електронною поштою kvytky@teroplan.ua.

 3. Відділ скарг розглядає скарги протягом 14 календарних днів з дати подання Замовником.

 4. Відділ скарг відповідає на скаргу Замовника електронною поштою, надіслану на адресу, з якої Замовник подав скаргу.

 5. ТЕРОПЛАН надає гарячу лінію для Замовників та Користувачів, пов'язаних із системою ТЕРОПЛАН КВИТКИ за номером (067) 524-8-523. Гаряча лінія доступна у робочі дні з 9:00 до 18:00.

11. Права та обов'язки ТЕРОПЛАН та Перевізника

 1. ТЕРОПЛАН має право розірвати від імені Перевізника договір, укладений з використанням системи ТЕРОПЛАН КВИТКИ, у разі порушення Замовником або Пасажиром цих Правил.

 2. У зв'язку з договором, укладеним через систему ТЕРОПЛАН КВИТКИ, ТЕРОПЛАН зобов'язується:

  • покрити витрати на операції, здійснені за допомогою онлайн платежу, тобто:

  • прийняти платіж за послугу з перевезення;

  • здійснити компенсацію за невикористане перевезення та повернення наявних коштів відповідно до цих Правил;

  • надіслати Замовнику - електронною поштою - рахунок-акт, що підтверджує придбання Електронного квитка та Талону про повернення, зокрема у випадку повернення коштів за невикористане перевезення, за який було виставлено рахунок-акт або у випадку зміни даних в рахунку-акті;

  • обробити пропозиції, подані Замовником.

 3. У зв'язку з договором, укладеним через Систему ТЕРОПЛАН КВИТКИ, Перевізник зобов'язаний надавати послугу з перевезення у встановленому законодавством порядку;

 4. ТЕРОПЛАН не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору перевезення Перевізником.

 5. ТЕРОПЛАН здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства.

Da li ste primetili grešku na našem sajtu?Prijavite.

Copyright 2006-2022 by Teroplan S.A.
Pretraga
organizator putovanja